*
 *


 *

הסקר ישמר אצל עורכיו בלבד (מטה מאבק החקלאים הפעלים בישראל)ולא יועבר לאף נציגות תנועתית אחרת